ဆယ္လူလာ ဆက္သြယ္ေရး (Cellular Concept)


wai phyo | 12:21 PM |


                 GSM, CDMA စတဲ႕နည္းပညာေတြဟာ႔ ဆယ္လူလာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကို အေျခခံၾကပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ဆယ္လူလာလို႔ အလြယ္ေခၚေနၾကတဲ႔ ဖုံးေတြဟာ တကယ္ေတာ႔ D-AMPS ဖုံးေတြပါ၊ ဆယ္လူလာဆိုတာ အဓိကကေတာ႕ တေနရာနဲ႕တေနရာ သြားေလရာ ယူေဆာင္သြားျပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ႔ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ကို ျခဳံငုံျပီးေခၚတဲ႔ Technology term ပါ၊ ေခတ္ဦးက မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ေတြမွာ လက္ကိုင္ဖုံးကေန Base station ကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္တာျခင္းေတာ႔ တူၾကပါတယ္၊ အဓိကအခက္အခဲက Base Station ရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာ (Coverage Area) အျပင္ကိုေရာက္သြားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားဆားဗစ္ေပးသူရဲ႕ ဧရိယာထဲကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္သြားခဲ႕ရင္ ဆက္သြယ္မႈ မရႏိုင္ေတာ႕တာပါပဲ၊ ဒီျပသာနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႕ Bell Research ကေန “Bell System Technical Journal” မွာ Cellular ရဲ႕ ပထမဆုံး concept ျဖစ္တဲ႕ AMPS (Advanced Mobile Phone System) ကို စတင္ေဖၚျပခဲ႕ပါတယ္။
                       
Cellular Phone ဆိုတာကေတာ႕ ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာ (Cell) ေတြကို Base Station တစ္ခုစီကေန ပိုင္းျခားထားျပီးဆက္သြယ္တဲ႔ စံနစ္ပါ၊ ဒီ cells ေတြအားလုံးကိုလဲ တစ္ခု ထက္ပိုတဲ႔ ထိမ္းခ်ဴပ္ေရးဌာန (Control Center) ေတြစီကေန လိုအပ္သလို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ပါတယ္၊ အားသာခ်က္ကေတာ႕ သုံးစြဲသူဟာ cell area တစ္ခုကေနတစ္ခုကို ဆက္သြယ္မႈ မျပတ္ေစပဲ ေျပာင္းလဲဆက္သြယ္ႏိုင္လာပါတယ္၊ သုံးစြဲသူဟာ ဘယ္ Base Station နဲ႕ သူခ်ိတ္ဆက္ေနသလဲဆိုတာ သူကိုယ္တုိင္သိစရာမလိုပဲ အလိုအေလ်ာက္ ေၿပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
        မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဒီ cells ေတြဟာ base station ကေန 60 degree ကို ဧရိယာခြဲျပီး ေျခာက္ေထာင္႔ပုံ (Hexagonal) ရွိပါတယ္၊ ရံဖန္ရံခါ ၃ ပိုင္းသာပိုင္းျပီး 3-Cells (120 degree) လဲ လိုအပ္ရင္ ထားတပ္ပါတယ္၊ ဒီလိုခြဲလိုက္တဲ႔အခါ ဆက္သြယ္ေရး ဧရိယာတစ္ခုလုံးဟာ ေျခာက္ေထာင္႔ကြက္ေတြဆက္ထားတဲ႕ ပ်ားအုံပုံ ျဖစ္လာပါတယ္၊ ဆက္သြယ္မႈျပဳတဲ႔နည္းလမ္း (Access Technology), သုံးစြဲသူကိုထိမ္းခ်ဳပ္တဲ႔နည္းလမ္း (User Management/Control), ဆဲလ္တစ္ခုကေနေနာက္တစ္ခုကိုကူးေျပာင္းမႈ (Hand-Off Technology) စတာေတြ ကြာျခားလို႔သာ CDMA, GSM စသည္ျဖင္႔ နည္းပညာေတြကြာျခားသြားပါတယ္၊ DAMPS, CDMA, GSM, ဘယ္မိုဘိုင္းဆကိသြယ္ေရးစနစ္မဆို ဒီ cell ဒီဇိုင္း ဒီပုံစံကိုပဲ ယေန႕တိုင္ စံျပဳသုံးစြဲေနၾကဆဲပါပဲ။
            ဥပမာ သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္ဟာ Cell-A ကေန Cell-B ကို သြားေနရင္း ဆက္သြယ္မႈျပဳလာရင္ အစမွာေတာ႔ သူနဲ႔အနီးဆုံး ျဖစ္တဲ႔ Cell-A နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေနမွာပါ၊ သြားရင္း cell ႏွစ္ခုရဲ႕ အစပ္ကိုေရာက္လာရင္ ထိမ္းခ်ဴပ္ေရးစခန္းကေန သုံးစြဲသူရဲ႕ ဟန္းဆက္ကေန base Station ေတြရဲ႕ေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈ အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႕ပါတယ္၊ အဓိကကေတာ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ႔ ေရဒီယုိလိႈင္းရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈပါဝါ (Receiving Power Level) ကိုၾကည္႔ပါတယ္၊ တကယ္လို႕ Station-B ကေန သုံးစြဲသူကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနဟာ Station-A ထက္ ေကာင္းေနတယ္ဆိုရင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ Station-B ဆီကို ဆက္သြယ္မႈ မျပတ္ေတာက္ေစပဲ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္သြားပါတယ္၊ ဒီလို ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္တာကို “Cell Switching” လို႕ေခၚျပီး Station-A နဲ႕ သုံးစြဲသူ ဆက္သြယ္မႈကို Station-B ကေနလႊဲေျပာင္းယူတာကို “Hand-Off” လုပ္တယ္လို႕ သုံးႏႈံးပါတယ္။
Cellular Technology Concept
ေနာက္တစ္ခုကေတာ႕ GSM သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္္ဟာ ဆားဗစ္ဧရိယာ တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကို ကူးေျပာင္းသုံးစြဲႏိုင္တာ (Roaming) ပါပဲ၊ ျမန္မာျပည္မွာ Service Provider က MPT တစ္ခုသာရွိလို႕ ဒီကိစၥဟာ မသိသာလွေပမယ္႕ Service Provider တစ္ဦးထက္သာ ပိုခဲ႔ရင္ အေရးၾကီးလာပါျပီ၊ ဥပမာ GSM သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္္ဟာ Service Provider-A ကေနသုံးစြဲမႈကိုယူထားတယ္ ဆိုပါစို႔၊ သူက သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ Service Provider-B ရဲ႕နက္ဝပ္ထဲကို ေရာက္သြားတယ္ ဆိုၾကပါစို႔၊ Service Provider-A နဲ႕ Service Provider-B တို႕ဟာ အရင္ထဲက သဘာတူညီမႈ ရွိထားရင္ သုံးစြဲသူဟာ Service Provider-B ရဲ႕ နက္ဝပ္ဧရိယာထဲမွာ ဆက္လက္သုံးစြဲ ႏိုင္ပါတယ္၊ GSM မွာ ဒီ Roaming ဆားဗစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္အေရးပါသလို GSM ကို World Wide လူသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေအာင္ျမင္ေစခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းလဲ ျဖစ္လာပါတယ္။
Roaming from One Service Area to Another